You are currently viewing Paris France<br> מבלים בפריז צרפת

Paris France
מבלים בפריז צרפת

מה לא נכתב על פריז וכמה סופרלטיבים נאמרו עליה…
והאמת היא שהביקור הראשון שלי בפריס (לפני הרבה מאוד שנים) היה מלווה בהתרגשות עצומה.

פריז בשבילי היא קצת כמו חזרה ל"בית". אני דוברת שוטף את השפה ויש לה שיק תמידי.
עם השנים, היא עדיין מיוחדת, עם זאת מעורבים בה עוד הרבה "עניינים" שקצת מעיבים על ההתנהלות בעיר.

"עיר האורות", השם ניתן לה מאחר והיתה בין הערים הראשונות שדאגו לתקין תאורת רחוב…

 

מקומות מעניינים בפריס:


בחודש ינואר, בין 1 מעלה למינוס 2 בחוץ, היה חמים בתערוכה עצמה. תערוכה זו מצומצמת יותר בהיקף, יחסית לתערוכה במילאנו, Read more